Ocean Blue Çevre

Ocean Blue High Class Hotel olarak, sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, mevcut turistlerin ve bölge halkının ihtiyaçlarının gelecek için koruma ve iyileştirme fırsatları yaratılarak karşılanması olduğunun bilincindeyiz. Bunu başarmak için; ekonomik, toplumsal ve estetik ihtiyaçları karşılayan bütün kaynakların yönetimi kültürel bütünlük, doğal çevre, biyolojik çeşitlilik ve yaşam destek sistemleri göz önüne alınarak yapılması gerekliliğini düşünmekteyiz.

Su Tasarrufu

Enerji Verimliliğinin Arttırılması

Çevreye Zararlı Maddelerin Tüketiminin Ve Atık Miktarının Azaltılması

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Teşvik Edilmesi

Turistik Tesisin Çevreye Uyumu, Çevreyi Güzelleştirici Düzenleme Ve Etkinlikleri, Ekolojik Mimarisi

Çevreye Duyarlılık Konusunda Bilinçlendirme, Eğitim, İlgili Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapılması

Çevre Koruma Bilinci, Bir Sorumluluk Olarak İçselleştirildiği Takdirde, Gelecek Nesillere Temiz Bir Çevre Bırakma Umudu Artacaktır.

porno izle